Tarieven

Tarieven

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient u zich via 1nP aan te melden voor de psychologische behandelingen van Bloem Psychologie. Voor de hiervoor te volgen procedure kunt u mij bereiken via info@bloempsychologie.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een en ander door te spreken.

Allereerst vindt er een intake plaats waarin onderzocht wordt of er een DSM-V diagnose gesteld kan worden. Indien er sprake is van een DSM-V stoornis die binnen het zorgprestatiemodel behandeld mag worden, wordt u een behandeling aangeboden. Wordt geconstateerd dat u niet binnen het zorgprestatiemodel behandeld kunt of mag worden, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts.

Onverzekerde zorg
Indien u op grond van uw klachten besloten heeft psychologische zorg te zoeken zonder verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld omdat u de behandeling liever niet in uw medisch dossier vermeld wilt hebben), of er wordt geen DSM-V stoornis geconstateerd, dan valt de behandeling onder de zogenaamde ‘onverzekerde zorg’ (OVP). U betaalt dan zelf de rekening. Het tarief daarvoor bedraagt sinds 1 januari 2024 € 95,- (exclusief BTW) per gesprek.

Bel tijdig af
Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. Afspraken die te laat worden afgezegd of gesprekken waarop u niet verschijnt, dient u zelf te betalen. U ontvangt hiervoor een rekening van € 50,- per consult.