Tarieven

Tarieven

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient u zich via 1nP aan te melden voor de psychologische behandelingen van Bloem Psychologie. Voor de hiervoor te volgen procedure kunt u mij bereiken via info@bloempsychologie.nl. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op om een en ander door te spreken.

Allereerst vindt er een intake plaats waarin onderzocht wordt of er een DSM-V diagnose gesteld kan worden. Indien er sprake is van een DSM-V stoornis die binnen de verzekerde Generalistische Basis GGZ valt, wordt u op basis van uw klachten een door de overheid vastgestelde behandeling aangeboden. Hoeveel behandelingen er worden vergoed hangt af van de ernst van de stoornis. De tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen de behandeling.

Onverzekerde zorg
Indien u op grond van uw klachten besloten heeft psychologische zorg te zoeken zonder verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld omdat u de behandeling liever niet in uw medisch dossier vermeld wilt hebben), of er wordt geen DSM-V stoornis geconstateerd, dan valt de behandeling onder de zogenaamde ‘onverzekerde zorg’ (OVP). U betaalt dan zelf de rekening. Het tarief daarvoor bedraagt sinds 1 januari 2022 €75,- per gesprek.

Bel tijdig af
Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. Afspraken die te laat worden afgezegd of gesprekken waarop u niet verschijnt, dient u zelf te betalen. U ontvangt hiervoor een rekening van €50,- per consult.