Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitswaarborg

Door mijn lidmaatschap bij SoloPartners voldoet mijn praktijk aan de door de wet Wkkgz gestelde eisen.

Klachtenregeling

 • Certificaat klachtenregeling Wkkgz
 • Stroomschema klachtenregeling Wkkgz
 • Klachtenreglement Wkkgz (www.geschillenindezorg.nl)
 • Klachten worden geregistreerd via de klachtenregistratiemodule van SoloPartners

Kwaliteitssysteem

 • Incidenten worden geregistreerd via de incidentregistratiemodule van SoloPartners
 • Datalekken worden geregistreerd via de datalekregistratiemodule van SoloPartners
 • Zorgdossiers worden aangelegd en met een wachtwoord beveiligd
 • Intervisie: voor het op peil houden van kennis en vaardigheden is het noodzakelijk dat psychologen en psychotherapeuten regelmatig intervisiebijeenkomsten houden, waarin casuïstiek vertrouwelijk en geanonimiseerd wordt besproken met ervaren collegae. Intervisie binnen Bloem Psychologie vindt minimaal 1 maal per jaar plaats.

Privacyverklaring

 • De privacyverklaring is opgesteld conform de geldende eisen zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Meldcode huiselijk geweld

 • Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling moeten worden gemeld aan Veilig Thuis. Als zorgaanbieder binnen de Wkkgz wordt van mij verlangd dat ik snelle en adequate hulp mogelijk maakt als er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling bij cliënten of personen die mijn cliënten vergezellen.
 • Bloem Psychologie maakt gebruik van de Meldcode App. De App behandelt de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.

Beroepscode

 • Bloem Psychologie onderschrijft de Beroepscode voor Psychologen (2015; www.psynip.nl) van het Nederlands Instituut van Psychologen.